Home

WAC Renkum

WAC Renkum staat voor Woonadviescommissie Renkum.

De commissie bestaat uit speciaal opgeleide en permanent bijgeschoolde vrijwilligers, die bouwplannen beoordelen op gebruiksgemak voor de toekomstige bewoners.

WAC Renkum is een autonome adviescommissie in 1995 ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum.

Actueel

Het Woonkwaliteitsonderzoek dat uitgevoerd is bij het project Hogekampseweg e.o. te Renkum is gereed en gepresenteerd aan de wethouder en de bewoners. U kunt het rapport vinden onder Downloads en brochures.

Adviezen

Zoals te lezen is in o.a. de Rijn en Veluwe brengt de WAC adviezen uit en zal zij deze ook publiceren op haar website. De uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden onder recente projecten.

Jaarverslag

De commissie maakt elk jaar een jaarverslag. Deze zijn middels de link op de pagina downloads en brochures te bekijken, of u kunt een papieren versie opvragen bij het secretariaat.

Vergaderingen

Elke maand, met uitzondering van de maand augustus, is er een commissie vergadering. Daarnaast kunnen extra vergaderingen belegd worden en komen leden van de WAC zo vaak als nodig bijeen om bouwplannen te bestuderen. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, maar relevante zaken worden gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in de Rijn en Veluwe.

Activiteiten

Momenteel is de WAC bezig met een aantal projecten. Sommige projecten wachten nog op een eerste ruwe schets, het beeldkwaliteitsplan. Andere projecten kennen een voorlopig ontwerp waar nog veel aan kan veranderen.
Zodra het definitief ontwerp voor een bouwplan klaar is, kan de vergunning worden aangevraagd. Dan is er voor de WAC geen mogelijkheid meer grote veranderingen voor te stellen in indeling en afmeting. Wel gaat de commissie zich dan buigen over de installatie tekening. Hier worden zaken als ventilatie, verwarming, aansluitingen, schakelaars en wandcontactdozen nauwkeurig beoordeeld op gebruiksgemak.

De WAC bereid momenteel meerdere werkbezoeken voor.
Ook zullen binnenkort een aantal leden van de commissie een volgende bijscholingscursus gaan volgen.