Nieuws

Onze commissie is op zoek naar een nieuw lid. Klik hier om het functieprofiel te bekijken

. Mocht je interesse hebben dan zien we je motivatie en CV graag tegemoet.

De Woonadviescommissie

De woonadviescommissie beoordeelt op voorspraak van de gemeente Renkum bouwplannen op gebruiksgemak en comfort voor de toekomstige bewoners. Het werkgebied van WAC Renkum omvat de hele gemeente, dus Wolfheze, Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Heelsum en Renkum.
WAC Renkum is een autonome adviescommissie, bestaande uit vrijwilligers met een speciaal op dit doel gerichte opleiding en is in 1995 ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In een convenant met de gemeente is vastgelegd dat de gemeente waar mogelijk het inwinnen van WAC advies zal voorschrijven. Zoals in de samenwerkingsovereenkomst die vaak wordt afgesloten met de initiatiefnemer. Tevens zal de gemeente er naar streven de WAC te voorzien van voorlopige ontwerpen zodat vroegtijdig een advies kan worden uitgebracht.

Voor haar werkzaamheden ontvangt de WAC een budgetsubsidie van de gemeente Renkum

Maandelijk, na de reguliere WAC vergadering, publiceert de WAC een kort verslag van haar activiteiten op de gemeente pagina van de Rijn en Veluwe.

Adviezen en onderzoeken

Alle bouwplannen van initiatiefnemers (Corporaties, projectontwikkelaars enz.) worden aan WAC Renkum voorgelegd. Het betreft hier advisering op het vlak van bruikbaarheid, levensloopgeschiktheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. De uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden onder Adviezen.

Regelmatig voert de WAC een Woon Kwaliteits Onderzoek (WKO uit onder de bewoners van een nieuwbouwproject. Dit WKO wordt uitgevoerd één à twee jaar nadat de bewoners de huizen hebben betrokken. Er wordt dan gevraagd naar de tevredenheid van de bewoners over de woning en de woonomgeving. Uitgevoerde WKO’s zijn te vinden op de pagina downloads.

Jaarverslagen

De woonadviescommissie verantwoord haar activiteiten en de uitgebrachte adviezen jaarlijks in een jaarverslag. Deze kunt u inkijken met de link hierheen op de pagina Downloads. Wilt u een papieren versie van het jaarverslag ontvangen, dan kunt u deze bij ons secretariaat opvragen.

Vergaderingen

De Woonadviescommissie vergadert maandelijks om haar activiteiten en adviseringen met elkaar te bespreken. Daarnaast komen de leden zo vaak bij elkaar als voor een vlotte advisering van de bouwplannen nodig is. De vergaderingen zijn besloten. Relevante ontwikkelingen worden maandelijks gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in Rijn en Veluwe.

Activiteiten

De WAC brengt advies uit over nieuwbouw- en verbouwplannen op basis van bouwtekeningen. Dit kan zowel voor zakelijke- als particuliere projecten. Dit doen we gevraagd of op eigen initiatief, Bij voorkeur adviseert WAC Renkum vanaf een vroeg stadium in het ontwikkelproces, een eerste ruwe schets, het beeldkwaliteitsplan, het voorlopig ontwerp e.d., een stadium waarin nog een en ander kan worden gewijzigd.
Zodra het definitief ontwerp voor een bouwplan klaar is, kan de vergunning worden aangevraagd. Dan is er voor de WAC geen mogelijkheid meer grote veranderingen voor te stellen in indeling en afmeting. Wel gaat de commissie zich dan buigen over de installatie tekening. Hier worden zaken als ventilatie, verwarming, aansluitingen, schakelaars en wandcontactdozen nauwkeurig beoordeeld op gebruiksgemak.

Regionaal wordt regelmatig overlegd met woonadviescommissies uit de omliggende gemeenten. Waar mogelijk wordt samengewerkt, bijvoorbeeld bij werkbezoeken en cursussen.

Met de gemeente, afdeling ROM, wordt maandelijks overlegd over bestaande en nieuwe projecten. De overleggen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) worden bijgewoond als een project in de gemeente Renkum op de agenda staat. Ook met woningcorporatie Vivare, de omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Adviesraad Sociaal Domein wordt regelmatig overlegd.

Daarnaast worden regelmatig cursussen gevolgd en werkbezoeken afgelegd aan bouwprojecten en bouwondernemingen, projectontwikkelaars en aannemers die nieuwe technieken of produkten toepassen. Dit alles met het doel de kennis van de WAC leden op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.

 

 

14 + 4 =

Email

info@wacrenkum.nl