Selecteer een pagina

De Woonadviescommissie

De woonadviescommissie beoordeelt op voorspraak van de gemeente Renkum bouwplannen op gebruiksgemak en comfort voor de toekomstige bewoners. Het werkgebied van WAC Renkum omvat de hele gemeente, dus Wolfheze, Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Heelsum en Renkum.
WAC Renkum is een autonome adviescommissie, bestaande uit vrijwilligers met een speciaal op dit doel gerichte opleiding en is in 1995 ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Adviezen

Alle bouwplannen van initiatiefnemers (Corporaties, projectontwikkelaars enz.) worden aan WAC Renkum voorgelegd. Het betreft hier advisering op het vlak van bruikbaarheid, levensloopgeschiktheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. De uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden onder Adviezen.

Jaarverslagen

De woonadviescommissie verantwoord haar activiteiten en de uitgebrachte adviezen jaarlijks in een jaarverslag. Deze kunt u inkijken met de link hierheen op de pagina Downloads. Wilt u een papieren versie van het jaarverslag ontvangen, dan kunt u deze bij ons secretariaat opvragen.

Vergaderingen

De Woonadviescommissie vergadert maandelijks om haar activiteiten en adviseringen met elkaar te bespreken. Daarnaast komen de leden zo vaak bij elkaar als voor een vlotte advisering van de bouwplannen nodig is. De vergaderingen zijn besloten. Relevante ontwikkelingen worden maandelijks gepubliceerd op de gemeentelijke pagina in Rijn en Veluwe.

Activiteiten

De WAC brengt advies uit over nieuwbouw- en verbouwplannen op basis van bouwtekeningen. Dit kan zowel voor zakelijke- als particuliere projecten. Dit doen we gevraagd of op eigen initiatief, Bij voorkeur adviseert WAC Renkum vanaf een vroeg stadium in het ontwikkelproces, een eerste ruwe schets, het beeldkwaliteitsplan, het voorlopig ontwerp e.d., een stadium waarin nog een en ander kan worden gewijzigd.
Zodra het definitief ontwerp voor een bouwplan klaar is, kan de vergunning worden aangevraagd. Dan is er voor de WAC geen mogelijkheid meer grote veranderingen voor te stellen in indeling en afmeting. Wel gaat de commissie zich dan buigen over de installatie tekening. Hier worden zaken als ventilatie, verwarming, aansluitingen, schakelaars en wandcontactdozen nauwkeurig beoordeeld op gebruiksgemak.

12 + 8 =

Email

info@wacrenkum.nl