Opleidingen hervat

In het verleden werd door VACpuntWonen een aantal opleidingen verzorgd. Met name de cursus Tekening Lezen en de Opleiding Adviseren in de Woningbouw.

Al geruime tijd gebeurt dit niet meer vanuit de centrale organisatie.
Inmiddels is een samenwerking tot stand gekomen tussen een aantal WAC’s in de regio Gelderland / Utrecht. Vanuit dit samenwerkingsverband worden nu beide genoemde opleidingen verzorgd. De uitvoering is in handen van WAC Renkum. Voorjaar 2022 hebben we een eerste maal beide opleidingen verzorgd, waarbij ook een aantal ervaren WAC leden deelnam om de opzet en invulling kritisch te beoordelen.
Na verwerking van hun opmerkingen, gaan we in het najaar van 2022 echt van start.

Eerstvolgende Cursussen

Tekening Lezen maandag 28 november 2022

Tekening Lezen maandag 28 november 2022

OpzetGedurende deze cursus wordt het verband tussen de 3D werkelijkheid en de 2D weergave, zoals deze door de professionals wordt gebruikt, geduid en de cursisten in een nutshell wegwijs te maken hoe bouwkundige tekeningen te interpreteren en waarvoor de diverse...

Lees meer
Adviseren in de woningbouw woensdag 30 november 2022

Adviseren in de woningbouw woensdag 30 november 2022

OpzetTijdens de cursus wordt de standaard checklist geïntroduceerd en de aanpak van hoe naar tekeningen te kijken om te komen tot een volledig en helder advies. Ook de opzet van het advies (format), overzichtelijkheid en hoe de belangrijkheid van de verschillende...

Lees meer