Tekening Lezen woensdag 6 november 2024

Volgende cursus wordt gegeven op woensdag 6 november 2024.

Opgeven is nu al mogelijk. Details en factuur volgen in de maand vóór de cursus.

Opzet
Gedurende deze cursus wordt het verband tussen de 3D werkelijkheid en de 2D weergave, zoals deze door de professionals wordt gebruikt, geduid en de cursisten in een nutshell wegwijs te maken hoe bouwkundige tekeningen te interpreteren en waarvoor de diverse aanduidingen hierin staan om zo een zinnig en duidelijk advies in de woningbouw te kunnen geven.

Uitvoering
Na een introductie van de verschillende stadia van een architectonische opdracht en uitleg van de stadia waarin het tekenwerk verkeert zal de cursisten een uitgebreide lijst met bouwkundige symbolen worden aangereikt. Vervolgens wordt met dit gereedschap een aantal bouwkundige plannen, van eenvoudige- tot meer uitgewerkte plannen, uitgelegd.
Hierbij wordt steeds geprobeerd het verband te leggen tussen het bouwkundig tekenwerk en de werkelijke uitstraling van de bouwwerken.

Na dit theoretische gedeelte gaan de cursisten zelf aan de slag. Dit kan zijn door hen te vragen hun eigen woning op een eenvoudige bouwkundige wijze te visualiseren (plattegronden en doorsnede) of in “groepsverband” te onderzoeken hoe een 3D-model van een woning bouwkundig zou worden weergegeven.

De producten die zijn gemaakt in de werksessie worden in/met de hele groep besproken en (door de cursusleiding) van commentaar voorzien en er wordt met elkaar besproken hoe de verdere uitwerking ervan zou zijn.
Na afloop krijgen de cursisten een verklaring van deelname mee.

Vereisten vooraf
Het is niet noodzakelijk om al kennis van bouwtekenwerk vooraf te hebben, wel is enig ruimtelijk inzicht vereist.
Deze cursus heeft juist de opzet om gevoel te krijgen bij de manier hoe bouwkundigen middels hun tekenwerk met elkaar communiceren en zoveel mogelijk dit te kunnen vertalen naar de driedimensionale werkelijkheid, zodat met deze vaardigheid de aangereikte tekeningen kunnen worden geïnterpreteerd en zo een onderbouwd WAC/VAC advies kan worden gemaakt.
Duur en locatie
De cursus duurt één dag en wordt gegeven op een nog te bepalen locatie centraal in Renkum. Neem een laptop mee om de lijsten met symbolen te kunnen gebruiken tijdens de cursus.

Duur en locatie
De cursus duurt één dag en wordt gegeven in De Broedplaats, Groeneweg 12 in Renkum.

Kosten
150 euro per persoon, vooraf te voldoen aan WAC Renkum
Lunch, koffie en thee inbegrepen

Inschrijven

Elke persoon dient zich apart aan te melden middels het aanmeldformulier.
De kosten dienen vooraf te worden voldaan aan WAC Renkum.
Na aanmelding krijgt elke cursist een bevestiging met routebeschrijving naar de cursuslocatie.

Programma
Cursussen beginnen om 10.00 uur stipt en duren maximaal tot 17.00 uur.

9 + 9 =