Tekening Lezen maandag 2 oktober 2023

Tekening Lezen maandag 2 oktober 2023

Opzet
Gedurende deze cursus wordt het verband tussen de 3D werkelijkheid en de 2D weergave, zoals deze door de professionals wordt gebruikt, geduid en de cursisten in een nutshell wegwijs te maken hoe bouwkundige tekeningen te interpreteren en waarvoor de diverse aanduidingen hierin staan om zo een zinnig en duidelijk advies in de woningbouw te kunnen geven.

Uitvoering
Na een introductie van de verschillende stadia van een architectonische opdracht en uitleg van de stadia waarin het tekenwerk verkeert zal de cursisten een uitgebreide lijst met bouwkundige symbolen worden aangereikt. Vervolgens wordt met dit gereedschap een aantal bouwkundige plannen, van eenvoudige- tot meer uitgewerkte plannen, uitgelegd.
Hierbij wordt steeds geprobeerd het verband te leggen tussen het bouwkundig tekenwerk en de werkelijke uitstraling van de bouwwerken.

Na dit theoretische gedeelte gaan de cursisten zelf aan de slag. Dit kan zijn door hen te vragen hun eigen woning op een eenvoudige bouwkundige wijze te visualiseren (plattegronden en doorsnede) of in “groepsverband” te onderzoeken hoe een 3D-model van een woning bouwkundig zou worden weergegeven.

De producten die zijn gemaakt in de werksessie worden in/met de hele groep besproken en (door de cursusleiding) van commentaar voorzien en er wordt met elkaar besproken hoe de verdere uitwerking ervan zou zijn.
Na afloop krijgen de cursisten een verklaring van deelname mee.

Vereisten vooraf
Het is niet noodzakelijk om al kennis van bouwtekenwerk vooraf te hebben.
Deze cursus heeft juist de opzet om gevoel te krijgen bij de manier hoe bouwkundigen middels hun tekenwerk met elkaar communiceren en zoveel mogelijk dit te kunnen vertalen naar de driedimensionale werkelijkheid, zodat met deze vaardigheid de aangereikte tekeningen kunnen worden geïnterpreteerd en zo een onderbouwd WAC/VAC advies kan worden gemaakt.
Duur en locatie
De cursus duurt één dag en wordt gegeven op een nog te bepalen locatie centraal in Nederland.

Kosten
150 euro per persoon, vooraf te voldoen aan WAC Renkum
Lunch, koffie en thee inbegrepen

Adviseren in de woningbouw woensdag 4 oktober 2023

Adviseren in de woningbouw woensdag 4 oktober 2023

Opzet
Tijdens de cursus wordt de standaard checklist geïntroduceerd en de aanpak van hoe naar tekeningen te kijken om te komen tot een volledig en helder advies. Ook de opzet van het advies (format), overzichtelijkheid en hoe de belangrijkheid van de verschillende punten aan te geven zijn onderdeel van de cursus.

Uitvoering
Na een introductie van de checklist en uitleg over hoe deze te gebruiken, zullen cursisten, alleen of in paren, een aantal bouwtekeningen voorgelegd krijgen die ze met behulp van de checklist moeten beoordelen.
Het opgestelde advies wordt vervolgens met de hele groep besproken en door de cursusleiding van commentaar voorzien.
Na afloop krijgen de cursisten een verklaring van deelname mee.

Vereisten vooraf
Voordat aan de cursus kan worden deelgenomen is het noodzakelijk dat elke cursist bouwtekeningen kan lezen en over voldoende ruimtelijk inzicht beschikt om twee dimensionele tekeningen te visualiseren. Beschikt de cursist niet over deze vaardigheden, kan voorafgaand aan deze cursus een aparte cursus tekening lezen worden gevolgd.

Duur en locatie
De cursus duurt één dag en wordt gegeven op een nog te bepalen locatie centraal in Nederland.

Kosten
150 euro per persoon, vooraf te voldoen aan WAC Renkum
Lunch, koffie en thee inbegrepen